ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കില്ല; ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനം

ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കില്ല; ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനം

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംനിരിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത് വരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടെന്നും അവരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനും തീരുമാനം. ഇതുവരെ എത്തിയ 15 പേരെ പുലർച്ചെ രാമേശ്വരം മണ്ഡപം ക്യാമ്പിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൂത്തുക്കുടി, രാമേശ്വരം തുടങ്ങി തീരമേഖലയിൽ 67 ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ, അഭയാർത്ഥികളെ പുഴൽ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാനായിരുന്നു തീരുമാനം.ഇന്നും നാളെയുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് 100 ലധികം പേർ അഭയാർത്ഥികളായി എത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ക്യൂബ്രാഞ്ചിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസസിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് […]

Read More