മദ്രസ്സയിൽ പ്രാർത്ഥനക്കൊപ്പം ദേശീയ ഗാനവും; ഉത്തരവിറക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് മദ്രസ്സബോർഡ്

മദ്രസ്സയിൽ പ്രാർത്ഥനക്കൊപ്പം ദേശീയ ഗാനവും; ഉത്തരവിറക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് മദ്രസ്സബോർഡ്

യുപിയിലെ മദ്രസ്സകളില്‍ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കി സംസ്ഥാന മദ്രസ്സബോര്‍ഡ്. 2017 മുതല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നതും ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തുന്നതും യുപിയിലെ മദ്രസകളില്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് എല്ലാദിവസവും ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പ്രാർത്ഥനക്ക് ഒപ്പം ദേശീയഗാനം ആലാപിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത്. . മദ്രസകളിലെ പരീക്ഷകള്‍, അധ്യാപകരുടെ ഹാജര്‍, മദ്രസ്സകളിലെ അധ്യാപക നിയമനത്തിന് യോഗ്യത പരീക്ഷ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക തുടങ്ങി വലിയ മാറ്റം വരുത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് . യുപി മദ്രസ്സ ബോര്‍ഡ് അധ്യക്ഷന്‍ ഇഫ്റ്റഖര്‍ അഹമ്മദ് […]

Read More