പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് മത്സ്യരൂപം; പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശവുമായി യുവാവ്

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് മത്സ്യരൂപം; പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശവുമായി യുവാവ്

പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാടശേഖരത്ത്‌ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സുന്ദരമായ മത്സ്യ രൂപം തീർത്ത് യുവാവ്. ചുനക്കര കിഴക്ക്‌ ലിമലയത്തില്‍ ലിനേഷാണ്‌ ശില്‍പി. പെരുവേലില്‍ച്ചാല്‍ പുഞ്ചയില്‍ ചുനക്കര-നൂറനാട്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബണ്ട്‌ റോഡിന്‌ താഴെയായുള്ള വഴിയിലാണ്‌ 18 അടി ഉയരത്തിലുള്ള മത്സ്യരൂപം സ്ഥാപിച്ചത്‌. ഇത് കാണാനായി എത്തുന്ന ആളുകൾ ലിനേഷിന്റെ കരവിരുതിനെയും ആശയത്തെയും അഭിനന്ദിച്ചാണ്‌ മടങ്ങുന്നത്‌. ഫ്രീലാന്‍ഡ്‌ ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റാണ്‌ ലിനേഷ്‌. പുഞ്ചയിലെ വഴികളില്‍ വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ ലിനേഷും സുഹൃത്തുക്കളും എത്താറുണ്ട്‌. ഇവിടെ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ കുപ്പികളും […]

Read More