നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ള നിരക്ക് വർധിക്കും

നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ള നിരക്ക് വർധിക്കും

ഇന്ധനം, പാചകവാതകം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സാധന വിലക്കയറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ളത്തിൽ അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം വർധിക്കും. നാളെ മുതൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താവിന് 1000 ലിറ്ററിന് നിലവിലെ നിരക്കായ . 4 രൂപ 20 പൈസ കൂടി 4 രൂപ 41 പൈസയാകും. ഗാർഹിക, ഗാർഹികേതര, വ്യാവസായിക കണക്ഷനുകളിലെ എല്ലാ സ്ലാബുകളിലും അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജല അതോറിറ്റി നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. 5000 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിന് മിനിമം നിരക്ക് 22.05 […]

Read More