ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഐ പി എസിന് അപേക്ഷിക്കാം; അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഐ പി എസിന് അപേക്ഷിക്കാം; അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഐപിഎസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി സുപ്രിംകോടതി.സുപ്രിംകോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം ഉൾപ്പടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ ഐപിഎസിന് പുറമെ , ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സുരക്ഷാസേന (IRPFS) ഡൽഹി, ദാമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു, ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നാഗർ ഹവേലി, ആൻഡമാൻ ആൻഡ്‌ നിക്കോബാർ, ലക്ഷ്വദീപ് പൊലീസ് സേന എന്നിവയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും സുപ്രിംകോടതി അനുമതി നൽകി.ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നാല് മണിവരെ ഡൽഹിയിലെ യു പി എസ് സി ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പികാം.

Read More