ഭൂമി തരം മാറ്റൽ; പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഭൂമി തരം മാറ്റൽ; പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഭൂമി തരം മാറ്റാൻ അപേക്ഷകൾ കെട്ടി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യ മന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു. റവന്യൂ , കൃഷി മന്ത്രിമാരേയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും നേരിട്ട് വിളിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം. 1.27 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. തരം മാറ്റുന്ന ഭൂമിയുടെ ന്യായവില ഉയര്‍ത്തുന്ന കാര്യവും യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ ആര്‍ഡിഒമാര്‍ ഭൂമി തരംമാറ്റാനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ തള്ളുന്നതെന്ന പരാതി വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടുന്നത്. ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതില്‍ വേഗതയില്ലെന്നും […]

Read More