ഇന്ത്യ സഖ്യം ജയത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ എന്ന് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ബിജെപിയുടെ വ്യാജ പ്രതിഛായ തീവ്ര പ്രചാരണത്തിലൂടെ തകർക്കാനായെന്നും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്‍റെ ദില്ലി യോഗത്തിന് മുൻപായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ എക്സ്സിൽ കുറിച്ചു.ജൂൺ 4 പുതിയ പ്രഭാതത്തിന്‍റെ തുടക്കം ആകും. വോട്ടെണ്ണൽ ദിനം പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ സഖ്യയോഗത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ പങ്കെടുക്കില്ല. ഡിഎംകെ ട്രഷറർ ടി.ആർ.ബാലു എംപി യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *