കോട്ടാംപറമ്പ് – പൈങ്ങോട്ടുപുറംതറോൽ പൊറ്റമ്മൽ കുട്ടായി (77 വയസ്സ്)നിര്യാതനായി (റിട്ടേർഡ് ഫയർ ഫോഴ്സ്).ഭാര്യ: ശ്രീവള്ളി.മക്കൾ: ഹരേഷ്,മോഹശ്രീ, വിജേഷ്, സഹോദരങ്ങൾ: ശ്രീവള്ളി, കമലമരുമക്കൾ: ഷീല, രാജു (പയിമ്പ്ര ) താര.സഞ്ചയനം തിങ്കളാഴ്ച.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *