കുറ്റ്യാടിയിലെ സീനീയർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ: ചന്ദ്ര മോഹൻ മരണപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ ചന്ദ്ര മോഹന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.പൊതുദർശനവും മറ്റു ചടങ്ങുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറമേരി വെള്ളൂരിലുള്ള വീട്ടിലാണ് നടക്കുക.2 PM മുതൽ 2.30 പിഎം വരെ മാവുള്ള പറമ്പത്തെ വീട്ടിൽ(കടേക്കച്ചാൽ) പൊതുദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *