രണ്ടര മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിന്ന ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊടുവിലാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങി.വോട്ടെണ്ണല്‍ ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ യുഡിഫ് മുന്നിൽ. 12 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ്‌ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച്ച കാണാം. ഒമ്പത് മണിയോടെ ആദ്യ ഫലസൂചന ലഭിക്കും. 13 മണിയോടെ ജനവിധിയുടെ ഏകദേശ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ബഹുദൂരം മുന്നിൽ ആണ്. 29 സീറ്റിൽ ലീഡ് നേടിയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *