പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പണി പൂർത്തീകരിച്ച കടിയങ്ങാട്- വണ്ണത്താംമൂഴി (പുല്ല്യോട്ട്) റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ പി ബാബു നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി ടി അഷറഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബിന്ദു മുഖ്യാതിഥിയായി.

2022-23 വർഷത്തിൽ ഏഴ് ലക്ഷവും 2023-24 വർഷത്തിൽ 6.60 ലക്ഷവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തിയാണ് രണ്ടു ഘട്ടമായി റോഡ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. നേരത്തെ കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എയുടെ സഹായത്തോടെ ഫ്ളഡ് ഫണ്ട് വഴി ലഭിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ കൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ കടിയങ്ങാട് നിന്നും മൂരികുത്തി വരെ കൂത്താളി ടൗണിലൂടെയല്ലാതെയുള്ള സമാന്തര പാതയുടെ സൗകര്യം കൂടി ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ സാധ്യമാകും.

ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുബഷിറ കെ, സുനന്ദ് എസ്, അമ്മത് മാസ്റ്റർ പി, കുമാരൻ മാസ്റ്റർ, പ്രസി ആർപ്പാംകുന്നത്ത്, ഇബ്രാഹിം പുല്ലാംകുന്നത്ത്, സജീർ വണ്ണാംകണ്ടി, അസീസ് പുതിയോട്ടിൽ, എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രാഗിത കെ വി സ്വാഗതവും വാർഡ് കൺവീനർ ഷിജു പുല്ല്യോട്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *