കൊച്ചി: കാക്കനാട് ഡി എല്‍ എഫ് ഫ്‌ലാറ്റിലെ രോഗ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഫ്‌ലാറ്റിലെ കുടിവെള്ളം പരിശോധന നടത്തിയതില്‍ ബാക്ടരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം അപകടകരമായ അളവിലെന്ന് ലാബ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കുടിവെള്ളത്തില്‍ ഇ കോളി, കോളി ഫോം ബാക്റ്റീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

100 മില്ലി ജലത്തില്‍ 900 എം എന്‍ പി ഇ കോളി ബാക്റ്റീരിയയുടെ അളവും, 1600 എം എന്‍ പി കോളി ഫോം ബാക്റ്റീരിയയുടെ അളവുമാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *