രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വർധിച്ചത് പവന് 560 രൂപ;സ്വര്‍ണ വില ഇന്നും കൂടി

0

സ്വർണവിലയിൽ വർധന.പവന് 320 രൂപ കൂടി. 4500 രൂപയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ 4530 രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്ന സ്വർണ വില, ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന് 4570 രൂപയിലാണ് വിപണനം. പവന് 36560 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില. 4495 രൂപയിൽ നിന്ന് 15 രൂപ വർധിച്ച ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം 4510 രൂപയിലായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ വിപണനം. പിന്നീട് 4525 ലേക്ക് ഉയർന്ന ശേഷമാണ് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞത്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പവന് 560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപയും ഇന്ന് 320 രൂപയും ഉയർന്നിരുന്നു . ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 36240 രൂപയായിരുന്നു വില.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here