പിലാശ്ശേരി: വടക്കയില്‍ ബാബു നിര്യാതനായി. പിതാവ് പരേതനായ മാധവന്‍. അമ്മ: വടക്കയില്‍ ലീല, ഭാര്യ: ഷീബ, മക്കള്‍ : ബിന്‍ഷു, വൈഷ്ണവ് (ആര്‍മി ) ശ്രീ ഷ്ണവ്. സഞ്ചയനം :ശനിയാഴ്ച്ച.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *